1743 مورد   1   2   3   4   5   >   >>   


کودکم بازيگوش است يا بيش فعال؟!خرداد96برترین هادر حالي که اکثر کودکان به طور طبيعي فعال هستند، اما کودکاني که داراي علائم بيش فعالي مي باشند همواره در حال حرکت هستند. اين کودکان سعي مي کنند در يک زمان چندين کار را انجام دهند و از يک فعاليت به فعاليتي ديگر مي پرند.


به کودکتان در کارهاي خانه مسووليت دهيدخرداد96کودک آن لاین


تکاليف مدرسه و چگونگي انجام دادن آنخرداد96کودک آن لاینوقتي که موضوع تکليف مدرسه مطرح است به نظر مي رسد که براي بيشتر بچه ها بهتر آن است که وقتي به خانه مي آيند يکي از پدر يا مادر بچه و چه بهتر که هر دو در خانه باشند.


بازي درماني براي رفع پرخاشگري کودکان خرداد96کودک آن لاینمعمولا کودکاني که به سن ۱۲ ماهگي ميرسند وقتيکه با هم هستند رفتارهاي پرخاشگرانه را با همسالان خود انجام ميدهند


قاعده صورت خندان براي کودکانخرداد96کودک آن لاینقاعده صورت خندان براي کودکان سه تا شش ساله، قابل اجرا و اگر آن را مو به مو پياده کنيد، تاثير خيلي زيادي دارد. ني‌ني کوچولوها از نظمي که يک برنامۀ رفتاري دقيق برايشان فراهم مي‌کند، واقعاً لذت ميبرند.


لاف زدن و پز دادن کودکانخرداد96کودک آن لاینلاف زدن و پز دادن کودک نشانگر تزلزل شخصيتش است. او با استفاده از اين روش، به جبران خودانگارۀ ضعيفش مي‌پردازد.


تاثير طلاق والدين بر تک فرزندانبا توجه به اين که تک فرزند وابستگي شديدي به والدين خود دارد و جزئي از زندگي زناشويي پدر و مادرش محسوب مي شود طلاق براي چنينکودکي بسيار دردناک خواهد بود.


الگوي تربيتي عدم محبت و سختگيريخرداد96کودک آن لایناکثر علائم عصبي که روزانه در افراد مشاهده ميکنيم، از طريق اين الگو به‌وجود ميآيد، نگراني، تنش، اضطراب، افسردگي و در نهايت خودکشي، خصوصيات عاطفي – هيجاني‌اي هستند که به‌واسطۀ اين الگوي تربيتي ايجاد مي‌شوند.


تقويت عزت نفس فرزندانخرداد96کودک آن لاینعزت نفس، اعتماد به‌نفس و خودباوري، ويژگيهاي ضروري هستند که فرزندان براي تبديل شدن به‌بزرگسالاني متکي به‌خود نياز دارند.


خيال گردي هاي کودکانهخرداد96تبیانشقايق دختر هشت ساله اي است که مادرش دايما از حواس پرتي ها و خيال پردازي هاي وي شکايت دارد.
     1743 مورد   1   2   3   4   5   >   >>