1803 مورد   <<   <   2   3   4   5   6   >   >>   


19 روش ترغیب فرزندتان به بروز احساساتشمرداد96کودک آن لاین


پاداش و انتقاد ابزار موثر برای اعمال کودکانمرداد96کودک آن لاینپاداش نباید جنبه ی باج خواهی یا رشوه گیری به خود بگیرد به طوری که کودک بداند از جانب والدین و مدرسه آنچه شایستگی آن را دارد ، دریافت می کند.


عفونت‌های پوستی در کودکان مرداد96کودک آن لاینبسیاری از عفونت‌های پوستی، خطرناک نیستند و در صورت توجه به‌موقع، به‌راحتی درمان می‌شوند


آسم در کودکانآسم که شایع ترین بیماری ریوی مزمن کودکان است. عارضه ی ناراحت کننده ای است که موجب خس خس سینه و تنگی نفس گاه به گاه می شود.


کشیدگی عضله و رباط ها در کودکانمرداد96کودک آن لاینگاهی یکی از عضله های بدن بیش از حد کشیده می شود و بعضی از الیاف ماهیچه صدمه می بیند.


راه های افزایش اعتماد به نفس کودکان تیر96تبیاناعتماد به نفس مجموعه ای از باورها و احساساتی است که ما در مورد خود داریم و در واقع درک ما از خودمان است. این که ما چگونه خود را تعریف می کنیم روی انگیزه ها، نظرات و رفتارهای ما تاثیرگذار بوده و در احساسات ما موثر است.


تصمیم گیری و برنامه ریزی برای داشتن فرزند دومتیر96کودک آن لاینبسیاری از والدین برای داشتن دو فرزند آمادگی و اتفاق نظر دارند ولی درباره زمان آمدن این عضو جدید خانواده به توافق نرسیده اند.


مادران همیشه نگران تیر96کودک آن لایننگرانی مادران در برخی موارد طبیعی تلقی میشود . اما در مواردی که ، مادر بصورت اغراق شده دچار ترس و اضطراب است و دوست نداردهیچکس به کودکش نزدیک شود


خودداری از مدفوع کردن در کودکانتیر96کودک آن لایناین اختلالات دفعی در کودکان مختلف متفاوت بوده و دلایل خاص خود را دارد.


کتک کاری و هل دادن در کودک یکسالهتیر96کودک آن لاینکودک یکساله در کتک زدن و هل دادن ، انگیزه های تهاجمی ، عصبانیت ، بدجنسی و تمایل به قلدری و زورگویی ندارد.
     1803 مورد   <<   <   2   3   4   5   6   >   >>