170 مورد   1   2   3   4   5   >   >>   


دیر خـــوابی کــودک! شهریور96تبیان عــده ای از كودكان تا زمانی كه یكی از والدین خصوصا مادر در كنارشــان نباشد به خواب فرو نمی روند.


ترس های کودک پنج سالهشهریور96کودک آن لاینگاه تجربه ای تلخ ( واقعی یا غیر واقعی) باعث ایجاد این ترس ها می شود.


برخورد با نصیحت دیگران در تربیت کودکشهریور96کودک آن لاینپس از تولد کودک سیل توصیه ها و نصیحت های ناخواسته زمانی بر سر پدر و مادر فرود می آید که دوره ای سخت و ضربه پذیر را می گذرانند.


تقویت اعتماد به نفس کودکان منحصر به فرد بودن فرزندتان را باور داشته باشید و این باور را به او ابراز کنید.


اضطراب جدایی کودکانشهریور96کودک آن لایناضطراب غریبه به‌این دلیل به‌وجود می‌آید که ممکن‌است برای کودکان ترک کردن آغوش والد و رفتن به‌آغوش یک بزرگسال دیگر، دشوار باشد.


خوابیدن کودکان دوقلوشهریور96کودک آن لاینروشهایی که برای خانواده ای با یک نوزاد کارسازند اغلب برای خانواده هایی که نوزادن دوقلو دارند مناسب نیستند.


از تبعاتِ مهد کودک نرفتن...شهریور96برترین هادیدن تصویر کودک خردسالی که کله سحر، دست در دست مادر به سمت مهد کودک می رود تا مادر بتواند به محل کارش برود، تصویر رایجی است که در شهرهای بزرگ، زیاد دیده ایم.


علل خس‌خس سینه در شیرخوارانشهریور96تبیاناگر نوزاد به سختی نفس بکشد و هنگام تنفس وی صدای سوت مانندی شنیده شود، اصطلاحا گفته می‌شود که سینه نوزاد خس خس می‌کند.


انواع سرگرمی قبل از دوسالگی شهریور96تبیانبازی از نوع واکنش های حسی- حرکتی مثل دویدن به اطراف یا چکش زدن، به سمت بازی های نمادی مثل تظاهر به ماشین سواری تغییر می کند.


بازی های مناسب برای افزایش توجه کودکان 6 تا 12 ساله مرداد96کودک آن لاینهدف این فعالیت ایجاد شرایطی تسهیل‌کننده برای زمانی است که او قادر به تفکر و تمرکز نیست، مثلاً هنگام انجام دادن تکالیف مدرسه.
     170 مورد   1   2   3   4   5   >   >>