636 مورد   1   2   3   4   5   >   >>   


دیر خـــوابی کــودک! شهریور96تبیان عــده ای از كودكان تا زمانی كه یكی از والدین خصوصا مادر در كنارشــان نباشد به خواب فرو نمی روند.


چرا کودکم جیغ می کشد؟شهریور96تبیانجیغ کشیدن ها می تواند بسته به ســن کودک طبیعی یا غیرطبیعی باشد


ارتباط صحیح کودکان با غریبه ها!شهریور96تبیانعادی و معمولی جلوه دادن این حقیقت یعنی دوری از غریبه‌ها، همچون سایر حقایق مانند دست نزدن به پریز برق می‌تواند دستیابی به هدف را آسان کند.


حــرف بــد ممنــوعشهریور96تبیان چنانچه این گونه رفتار از والدین سرچشمه گرفته باشد، بایستی والدین به طور جدی آموزش داده شــوند تا خود را کنترل کنند


ترس های کودک پنج سالهشهریور96کودک آن لاینگاه تجربه ای تلخ ( واقعی یا غیر واقعی) باعث ایجاد این ترس ها می شود.


چرا کودک ناآرامی میکند؟شهریور96کودک آن لایناگر میخواهید بدانید به چه دلیل کودکان در حالتی که در آغوش بسته شده اند آرام می گیرند ابتدا باید بدانید که اصولا چرا کودکان بیقراری میکنند.


مقایسه شیوه‌های انضباطی والدینشهریور96کودک آن لاینشیوۀ شخصی شما هرچه باشد، هدفتان ارائۀ انضباط محبت‌آمیز به‌فرزندتان است. انضباط محبت‌آمیز، به‌جای تنبیه یا تضعیف عزت نفس او شخصیت فرزند شما را رشدمی‌دهد.


شریک کردن کودکان دیگرشهریور96کودک آن لاینبه‌اشتراک گذاشتن، مهارت اجتماعی پیچیده‌ای است که رشد آن، مستلزم راهنمایی و تمرین است. کودکان خردسال، به‌وسایل خود بسیار وابسته بوده و نمی‌دانند که شریک شدن چه تاثیری بر آنها و یا اسباب بازیهایشان خواهد داشت.


تقویت اعتماد به نفس کودکان منحصر به فرد بودن فرزندتان را باور داشته باشید و این باور را به او ابراز کنید.


اضطراب جدایی کودکانشهریور96کودک آن لایناضطراب غریبه به‌این دلیل به‌وجود می‌آید که ممکن‌است برای کودکان ترک کردن آغوش والد و رفتن به‌آغوش یک بزرگسال دیگر، دشوار باشد.
     636 مورد   1   2   3   4   5   >   >>